Božja beseda za torek, 21. januarja 2014

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)


Sv. Neža, obvezni god

Torek 2. tedna med letom (leto II)

Rekel jim je: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote« (Mr 2,27).

Berilo

Gospodov duh v maziljenem kralju Davidu

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 16,1-13)

Gospod je rekel Samuelu: »Doklej boš žaloval nad Savlom, ker sem ga zavrgel, da ne bo kralj nad Izraelom? Napolni svoj rog z oljem in odpravi se na pot! Pošljem te k Betlehemcu Jéseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izvolil kralja!« Samuel je odgovoril: »Kako naj grem? Ako Savel to sliši, me bo umoril.« Gospod pa je naročil: »Vzemi s seboj junico in reci: ›Prišel sem darovat Gospodu!‹ K daritvi povabi Jeseja in povedal ti bom, kaj moraš storiti: mazili mi tega, ki ti ga pokažem!« Samuel je storil, kar je naročil Gospod.

Ko je prišel v Betlehem, so mu šli mestni starešine trepetaje naproti: »Ali pomeni tvoj prihod kaj dobrega?« Odgovoril je: »Da, prišel sem darovat Gospodu. Posvetite se in pridite z menoj k daritvi.« In posvetil je Jeseja in njegove sinove ter jih povabil k daritvi. Ko so prišli, je zagledal Eliaba, enega izmed sinov, in menil: »Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec« Gospod pa je dejal Samuelu: »Ne glej na njegovo zunanjost, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklanjam ga. Saj ne gre za to, kar človek vidi. Človek namreč gleda na to, kar je pred očmi, Gospod pa gleda na srce.«

Nato je Jése poklical Abinadaba in ga pripeljal pred Samuela. Pa je rekel: »Tudi tega Gospod ni izvolil.« Potem je Jése pripeljal Sama. Pa je rekel: »Tudi tega Gospod ni izvolil.« Tako je pripeljal Jése sedem svojih sinov pred Samuela. Pa je Samuel rekel Jéseju: »Teh Gospod ni izvolil.«

Tedaj je Samuel rekel Jéseju: »Ali so to že vsi?« Odgovoril je: »Manjka še najmlajši. Glej, ta pase drobnico!« In Samuel je velel Jéseju: »Pošlji ponj! Ne sedemo prej za mizo, dokler ne pride sem.« Poslal je torej ponj in ga pripeljal. Bil je pa rdečkast, lepih oči in zale postave. In Gospod je velel: »Vstani, mazili ga, kajti ta je!« Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih bratov. Od tega dne dalje je Gospodov Duh prešinjal Davida.

Psalm 89

Odpev: »David je Božji služabnik.«

Ps 89,20.21-22.27-28

Nekdaj si govoril v videnju
in rekel svojim svetim:
»Nadel sem krono mogočnemu,
povzdignil sem izvoljenca izmed ljudstva.
Odpev: »David je Božji služabnik.«
Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »David je Božji služabnik.«
On me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.
Jaz pa ga postavim za prvorojenca,
za najvišjega med kralji na zemlji.«
Odpev: »David je Božji služabnik.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Sobotni počitek je zaradi človeka

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,23-28)

Zgodilo se je, ko je Jezus v soboto šel skozi setve, da so njegovi učenci spotoma začeli smukati klasje. Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj delajo v soboto! To ni dovoljeno.« Rekel jim je: »Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je prišel v stisko in je bil lačen sam in kateri so bili z njim; kako je ob času velikega duhovnika Abjatarja stopil v Božjo hišo in jedel posvečene hlebe, katerih ni bilo dovoljeno jesti drugim kakor duhovnikom, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?« Rekel jim je: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov gospod tudi sobote.«
Sv. Neža (leto II), obvezni god

Berilo

Smrt nas ne more ločiti od Božje ljubezni

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,31-39)

Bratje, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Lastnemu Sinu on ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo tožil Božje izvoljence? Bog, ki opravičuje? Kdo jih bo obsodil? Ali Jezus Kristus, ki je umrl, še več: ki je vstal od mrtvih, ki sedi celo Bogu na desni, ki tudi prosi za nas?

Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Nadloga ali stiska ali preganjanje? Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? Kakor je pisano: »Zaradi tebe nas morijo vsak dan, imeli so nas za klavne ovce.« Toda v vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.

Zakaj prepričan sem, da nas ne smrt ne življenje ne angeli ne poglavarstva ne sedanjost ne prihodnost ne močí ne visokost ne globokost ne kaka druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Jn 15,9.5

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v moji ljubezni! Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je vredno več kot vse drugo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Neža

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Samuelu je žal zaradi propada kralja Savla. A Bog ga spodbuja, naj gre naprej. Pošilja ga k Jeseju v Betlehem, da mazili najmlajšega sina. Izvolitev Davida me uči, da Bog ne gleda na zunanje sposobnosti, ampak na odprto srce. Gospod, ti deluješ tudi po človeških neuspehih in vidiš, kako so mali večji od velikih. Naj ne bom ujetnik ozkih idej. Pokaži mi, kaj ima resnično vrednost.

Evangelij

Farizeji se pohujšujejo nad učenci, ker se ne držijo natančno predpisov glede sobote. Jezus jim pove, da ni treba, da bi bili sužnji sobote, ampak mora biti sobota v službi človeka. Ob Jezusu bom presojal zahteve in sprejemal vabila za odprte osebne odnose. Gospod, naj se ne ukvarjam z nepomembnimi zahtevami, da bo najbolj pomembna pozornost do tebe in ljudi.

Primož Krečič

Sv. Neža (21. januar)