HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 2. oktobra 2019

Svetnik za vsak dan
Angeli varuhi


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (26. nedelja med letom)
(25.9.2016 ob 11h, dolžina: 9:55)

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

26. nedelja med letom - Sv. Tomaz pri Ormozu
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 9:24)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Boris Kučko - Beltinci
(29.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Milan Kšela - Brežice
(26.9.2010 ob 10h, dolžina: 11:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Angeli varuhi, obvezni god

Sreda 26. tedna med letom (leto I)

»Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« (Lk 9,58)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izgnanec Nehemija doseže visoko službo, toda boli ga žalostna usoda njegovih rojakov in porušenega Jeruzalema. Pri kralju si izprosi dovoljenje in sredstva, da bi dvignili mesto iz ruševin. Nehemijev zgled me spodbuja k delu za moralno in duhovno obnovo propadajočega ljudstva. Gospod, hvala, ker me krepiš, da ne zapadem razočaranju, ampak se v tvoji moči odpravim na delo v okolje in čas, kamor me pošiljaš.

Evangelij

Trem ljudem razlaga Jezus, da hoja za njim ne pomeni le, da poslušajo njegovo oznanilo in modrost, ampak da so pri njem in z njim živijo. Če je on prva svetinja, mu ne smejo postavljati pogojev. V molitvi bom odkrival vse, kar me ovira pri svobodni hoji za Jezusom. Gospod, pomagaj mi odvreči izgovore, pogoje in kompromise, da bom tvoj resnični učenec.

Primož Krečič

Berilo

Nehemijeva prošnja za Jeruzalem

Berilo iz Nehemijeve knjige (Neh 2,1-8)

V mesecu nizanu, v dvajsetem letu kralja Artakserksa sem jaz, Nehemija, kraljevi točaj, vzel vino in ga podal kralju. Ker pred njim nisem bil nikdar žalosten, me je kralj tokrat vprašal: »Zakaj je tvoj obraz žalosten? Saj vendar nisi bolan! In če ne, imaš skrb v srcu.« Zelo sem se prestrašil in odgovoril kralju: »Živel kralj na veke! Kako bi ne bil žalosten, ko je mesto, kjer so grobovi mojih očetov, opustošeno in njegova vrata sežgana z ognjem!«

Kralj me je vprašal: »Ali kaj želiš?« Tedaj sem pomôlil k nebeškemu Bogu in kralju nato odgovoril: »Ako se kralju zdi prav in ti je tvoj hlapec po volji, me pošlji v Judejo, v mesto grobov mojih očetov, da ga pozidam!« Kralj in njegova žena, ki je sedela zraven njega, sta me vprašala: »Kako dolgo boš hodil in kdaj se vrneš?« Ko sem kralju sporočil čas, mu je bilo všeč, da me pošlje.

Tudi sem kralju rekel: »Če se kralju zdi prav, naj se mi dajo pisma za namestnike onkraj veletoka, da mi dovolijo prehod, dokler ne pridem v Judejo, in pismo za Asafa, nadzornika kraljevega gaja, da mi dá lesá, da pokrijem vrata tempeljskega gradu, in za mestno obzidje in za hišo, v katero pojdem.« Kralj mi je dal tudi to, ker je bila dobrotljiva roka mojega Boga nad mano.

Psalm 137

Odpev: »Naj se mi jezik posuši, če te pozabim!«

Ps 137,1-2.3.4-5.6

Ob rekah babilonskih smo sedeli in jokali,
spominjajoč se Siona.
Na vrbe one pokrajine
smo obesili svoje citre.
Odpev: »Naj se mi jezik posuši, če te pozabim!«
Tam so naši izganjalci
od nas zahtevali pesmi
in naši mučitelji veselost:
»Pojte nam katero sionskih pesmi!«
Odpev: »Naj se mi jezik posuši, če te pozabim!«
Kako naj pojemo Gospodovo pesem
v tuji deželi?
Če pozabim tebe, Jeruzalem,
naj bo pozabljena moja desnica.
Odpev: »Naj se mi jezik posuši, če te pozabim!«
Moj jezik naj se mi posuši,
če se ne spomnim tebe,
če ne denem Jeruzalema
nad vse svoje veselje.
Odpev: »Naj se mi jezik posuši, če te pozabim!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Jezusov učenec gre povsod za učiteljem

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,57-62)

Ko so Jezus in učenci šli po poti, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus mu je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Drugemu je pa rekel: »Hodi za menoj!« Ta je dejal: »Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Toda rekel mu je: »Pusti, naj mrtvi svoje mrtve pokopljejo, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo.« Še drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, toda dovoli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus mu je pa rekel: »Nihče kdor roko položi na plug in se nazaj ozira, ni pripraven za Božje kraljestvo.«
Sv. Angeli varuhi (2. oktober)

Sv. Angeli varuhi (leto I), obvezni god

Berilo

Božji angel vodi ljudi v domovino

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 23,20-23)

To govori Gospod: Glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na potu in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil. Pazi nanj in poslušaj njegov glas; ne upiraj se mu, kajti ne bo odpustil vaše krivde, ker je moje ime v njem.

Če boš pa rad poslušal njegov glas in storil vse, kar porečem, bom sovražnik tvojih sovražnikov in nasprotnik tvojih nasprotnikov. Kajti moj angel pojde pred teboj in te privede k Amorejcem, Hetejcem, Ferezejcem, Kanaancem, Hevejcem in Jebusejcem, ki jih bom iztrebil.

Psalm 90

Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«

Ps 90,1-6.10-11

Ti, ki živiš v zavetju Najvišjega,
ki bivaš v senci Vsemogočnega,
reci Gospodu: »Moje zavetje si in moja moč,
moj Bog, ki vanj zaupam.«
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«
On te osvobodi iz zanke ptičarjev,
reši pogubne kuge.
Pokrije te s svojimi perutmi
in zatečeš se pod njegova krila.
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«
Ni se ti bati nočne strahote,
ne puščice, ki prileti podnevi,
ne kuge, ki se plazi v temi,
ne pogube, ki razsaja opoldne.
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«
Nesreča te ne zadene,
nadloga se tvoji hiši ne približa;
kajti svojim angelom je zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«

Evangelij

Ps 103,20.21

Aleluja

Aleluja. Slavite Gospoda, vsi njegovi angeli, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. Aleluja.

Naši angeli so deležni Božjega gledanja

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,1-5.10)

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; kajti povem vam, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021