Božja beseda za petek, 19. novembra 2021

Teden zaporov (teden pred nedeljo Kristusa kralja)

Petek 33. tedna med letom (leto I)

»Vendar niso našli načina, da bi mu kaj storili, kajti vse ljudstvo se ga je oklepalo, ko ga je poslušalo« (Lk 19,48)

Berilo

Oltar pravemu Bogu spet posvečen za daritve

Berilo iz 1. knjige Makabejcev (1 Mkb 4,36-37.52-59)

Tedaj so Juda Makabejec in njegovi bratje rekli: »Glejte, naši sovražniki so uničeni. Pojdimo gor, da očistimo svetišče in ga posvetimo!« In zbrala se je vojska in šli so na Sionsko goro.

Navsezgodaj petindvajsetega dne v devetem mesecu – to je mesec kaslev – 148. leta so vstali in opravili daritev po postavi na novem žgalnem oltarju, ki so ga bili postavili. Ob istem času in na isti dan, ko so ga pogani oskrunili, je bil posvečen s pesmimi, citrami, plunkami in cimbali.

Vse ljudstvo je padlo na obraz: molili so in slavili nebesa, ki so jim naklonila srečo. Osem dni so obhajali posvetitev oltarja, z veseljem prinašali žgalne daritve ter darovali mirovne in hvalne daritve. Tempeljsko pročelje so okrasili z zlatimi venci in ščitki, obnovili vrata in sobe in napravili v njih vrata.

Bilo je torej zelo veliko veselje med ljudstvom, ker so odpravili sramoto poganov. Juda in njegovi bratje in vsa izraelska občina so sklenili, da se obhajajo dnevi posvetitve oltarja v svojem času leto za letom osem dni od petindvajsetega dneva meseca kasleva z radostjo in veseljem.

Spev z odpevom

Odpev: »Slavimo tvoje veličastvo.«

1 Krn 29,10-12

Hvaljen bodi Gospod,
Bog našega očeta Izraela,
od vekov na veke!
Odpev: »Slavimo tvoje veličastvo.«
Tvoja je velikost in moč,
čast in slava in veličastvo.
Tvoje je vse, kar je v nebesih in na zemlji.
Odpev: »Slavimo tvoje veličastvo.«
Tvoje je gospostvo,
ti se dvigaš kot gospod nad vse.
Od tebe prihaja bogastvo in slava.
Odpev: »Slavimo tvoje veličastvo.«
Ti gospoduješ nad vsem.
V tvoji roki je moč in oblast,
ti moreš narediti vse veliko in močno.
Odpev: »Slavimo tvoje veličastvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja.

Hiša molitve ne sme postati razbojniška jama

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 19,45-48)

Tisti čas je Jezus stopil v tempelj in začel izganjati tiste, ki so prodajali in jim govoril: »Pisano je: ›Moja hiša je hiša molitve, vi pa ste iz nje napravili razbojniško jamo.‹« In učil je vsak dan v templju. Veliki duhovniki in pismouki in ljudski prvaki so ga skušali umoriti, pa niso mogli najti, kaj bi storili. Zakaj vse ljudstvo se ga je oklepalo in ga poslušalo.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Matilda

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (33. nedelja med letom) - p. Janez Poljanšek
(15.11.2015 ob 10h, dolžina: 6:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

33. nedelja med letom
(15.11.2015 ob 10h, dolžina: 11:20)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

33. nedelja med letom
(15.11.2015 ob 9h, dolžina: 12:42)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

33. nedelja med letom - Robert Friškovec - zavod za prestajanje zaporne kazni Ljubljana
(18.11.2012 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

33. nedelja med letom - Robert Friškovec - zavod za prestajanje zaporne kazni Dob
(15.11.2009 ob 10h, dolžina: 8:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po zmagi želi Juda Makabejec očistiti tempelj in vzpostaviti pravo bogoslužje. Posvečenje templja je velik praznik, ljudstvo se veseli vnovične Jahvejeve navzočnosti v templju. Skrbel bom za čistost in neoskrunjenost svoje vere. Gospod, pomagaj mi, da te bom z vsem življenjem slavil in se ti zahvaljeval. Ti si moja prva svetinja, naj na oltarju svojega srca vedno gori luč zate.

Evangelij

Jezus stopi v tempelj in ga očisti vsega, kar ne služi srečanju z Bogom. Ljudem želi omogočiti pristen odnos z Očetom, nasprotniki pa iščejo, kako bi se ga znebili. Trudil se bom odkrivati in pripravljati okolje in trenutke, ko se bo Bog želel srečati z mano. Gospod, hvala, ker podpiraš mojo molitev, da bi bila čim bolj pristna, da bom pred teboj, te slavil in poslušal.

Primož Krečič