HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 17. februarja 2017

Zadnja homilija (6. nedelja med letom) - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(16.2.2014 ob 10h, dolžina: 11:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. nedelja med letom
(16.2.2014 ob 9h, dolžina: 11:04)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. nedelja med letom - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(13.2.2011 ob 10h, dolžina: 10:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 6. tedna med letom (leto I)

»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mr 8,34)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Človeška tehnika je napredovala in ljudje jo hočejo postaviti nad Boga. V navdušenju gradijo visok stolp, pri katerem nastopi zmeda in odtujenost, da se ne poznajo več med seboj. Svoje načrte in sposobnosti bom postavil pred Gospoda. Gospod, mnogi so danes očarani od dosežkov tehnike, razlij jim svojega Duha, da bodo spoznali, da je njihova veličina le v povezanosti s teboj.

Evangelij

Ko Jezus razkrije samega sebe, želi pokazati tudi, kdo je učenec. Ta mora hoditi za njim, vzeti svoj križ in iti naprej tudi za ceno preizkušnje. Pomembno je, da se ne vrti okrog sebe. Kakšna logika prevladuje v mojih odločitvah? Ali se znam odpovedati sebičnemu reševanju, ki nič ne reši? Gospod, uči me, da bom postajal dar. Naj bom svoboden v svobodi tvoje ljubezni.

Primož Krečič

Berilo

Samovšečnost razdvaja ljudi

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 11,1-9)

Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. Ko so odšli od vzhoda, so našli ravnino v senaarski deželi in se tam naselili. Tedaj so rekli drug drugemu: »Dajte, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeka jim je služila za kamen in zemeljska smola za malto. Potem so rekli: »Dajte, sezidajmo si mesto in stolp z vrhom do neba in si naredimo ime, da se ne razkropimo po vsej zemlji!« Gospod pa je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, ki so ga postavili človeški sinovi. In rekel je Gospod: »Glej, vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik in to je začetek njihovega početja; zdaj jih ne bo nič zadrževalo, da ne bi storili, kar koli jim pride na um. Dajmo, stopimo dol in zmešajmo tam njih jezik, zato da drug drugega govorice ne bodo razumeli!« In razkropil jih je Gospod od ondod po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. Zato se je imenovalo njegovo ime Babel, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in jih je od ondod Gospod razkropil po vsej zemlji.

Psalm 33

Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Ps 33,10-11.12-13.14-15

Gospod podira sklepe narodov,
uničuje misli ljudstev.
Gospodov sklep pa ostane vekomaj,
njegove misli od roda do roda.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
Blagor narodu, čigar Bog je Gospod,
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last.
Z nebes se ozira Gospod,
vidi vse človeške otroke.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
S kraja svojega bivališča
gleda na vse, ki živijo na zemlji:
On, ki je vsem ustvaril srca,
pazi na vsa njihova dela.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Smrt zaradi Jezusa rešuje življenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,34-9,1)

Tisti čas je Jezus poklical množico in svoje učence in jim rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa svoje življenje zaradi mene in evangelija izgubi, ga bo rešil. Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi? Ali kaj naj da človek v zameno za svojo dušo? Kdor se bo sramoval mene in mojih naukov pred tem prešuštnim in grešnim rodom, se ga bo tudi Sin človekov sramoval, kadar pride v veličastvu svojega Očeta s svetimi angeli.«

Tudi jim je rekel: »Resnično, povem vam: So nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva, da je prišlo z močjo.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018