HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 16. februarja 2017

Zadnja homilija (6. nedelja med letom) - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(16.2.2014 ob 10h, dolžina: 11:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. nedelja med letom
(16.2.2014 ob 9h, dolžina: 11:04)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. nedelja med letom - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(13.2.2011 ob 10h, dolžina: 10:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Četrtek 6. tedna med letom (leto I)

Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus« (Mr 8,29b).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po potopu se Bog dobrohotno obrne k človeku in mu izroči oblast nad zemljo. Pravico do življenja ohrani sebi in spodbudi razvoj vseh živih bitji. Zaveza z mavrico je povabilo k veselju in sodelovanju z Bogom. Vedno znova bom odkrival, kako Bog vodi moje življenje in mi daje moč za novo začenjanje. Gospod, ti me imaš rad. Naj ti to skrb vračam z zvestim življenjem.

Evangelij

Med potjo Jezus sprašuje učence, kaj mislijo o njem. Peter v imenu vseh izpove vero, da je Božji Maziljenec. Jezus pa napove, da bo šel skozi trpljenje in smrt. Učenci tega ne morejo sprejeti. Ob Petru, ki ga Jezus pokara, se učim, da je naloga učenca, da hodi za Učenikom in ne pred njim. Gospod, hvala, ker me tako vzgajaš. Pomagaj mi, da te bom sprejel tudi skozi križ.

Primož Krečič

Berilo

Mavrica bo znamenje Božje zaveze

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 9,1-13)

Bog je blagoslovil Noeta in njegove sinove ter jim rekel: »Rodite in množite se ter napolnite zemljo! Strah in trepet pred vami naj navdaja vse živali na zemlji in vse ptice pod nebom, vse, kar se giblje na zemlji, in vse ribe v morju: vse je izročeno vaši oblasti. Vse, kar se giblje, kar živi, naj vam bo za živež; vse to vam dam kakor zeleno zelišče. Samo mesa z oživljajočo krvjo ne jejte! Tudi za vašo kri, ki daje življenje, bom terjal zadoščenje; terjal ga bom od vsake živali, tudi od človeka: od slehernega, celo od njegovega brata bom terjal zadoščenje za življenje človekovo. Kdor koli prelije človeško kri, se bo po človeku prelila njegova kri; kajti po božji podobi je Bog naredil človeka. Vi pa rodite in množite se, razširjajte se na zemlji in ji gospodujte!« Potem je rekel Noetu in njegovim sinovom z njim: »Glejte, sklenem zavezo z vami in z vašim zarodom za vami 10 in z vsemi živimi bitji, ki so pri vas: s pticami, z živino in z vso zverino na zemlji, ki je pri vas, sploh z vsemi živalmi na zemlji, ki so izšle iz ladje. 11 Sklenem zavezo z vami: nobeno živo bitje ne bo več pokončano z vodami potopa in ne bo več potopa, da bi uničil zemljo.« 12 In Bog je govoril: »To naj bo znamenje zaveze, ki sem jo sklenil med seboj in vami in vsakim živim bitjem, ki je pri vas, za vse prihodnje rodove. 13 Svojo mavrico postavim v oblake in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo.

Psalm 102

Odpev: »Nebeški Gospod se zemlje usmili.«

Ps 102,16-18.19-21.29.22-23

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod,
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo;
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov,
njih prošnje ne bo zavrgel.
Odpev: »Nebeški Gospod se zemlje usmili.«
Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda,
zakaj Gospod je pogledal na zemljo,
da bi slišal vzdihovanje jetnikov,
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.
Odpev: »Nebeški Gospod se zemlje usmili.«
Sinovi tvojih služabnikov bodo varni,
oznanjali bodo hvalo Gospodovemu imenu,
ko se zberejo ljudstva
in kraljestva, da bi služila Gospodu.
Odpev: »Nebeški Gospod se zemlje usmili.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Na izpoved vere Jezus napove trpljenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,27-33)

Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Po poti je svoje učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« In odgovorili so mu: »Janez Krstnik, drugi pravijo: Elija, zopet drugi: Kdo izmed prerokov.«

Nato jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus.« Tedaj jim je strogo naročil, naj z nikomer ne govorijo o njem. In začel jih je učiti, da mora Sin človekov veliko trpeti, biti zavržen od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, biti umorjen in po treh dneh vstati, in o teh stvareh je govoril očitno.

Tedaj ga je Peter vzel vstran in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in Petra posvaril: »Pojdi od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božjega, ampak, kar je človeškega.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018