HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 14. avgusta 2017

Zadnja homilija (19. nedelja med letom) - Janez Mrak - Kisovec
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 9:11)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 9h, dolžina: 12:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 8h, dolžina: 10:02)

Br. Štefan Kožuh, kapucin, generalni vikar reda manjših bratov kapucinov

Vse homilije »

19. nedelja med letom - Ivan Kranjec - Cankova v Prekmurju
(7.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Maksimilijan Kolbe, obvezni god

Ponedeljek 19. tedna med letom (leto I)

»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes govori ljudstvu in poudari pomen zvestobe. Ljubezen do Gospoda z vsem srcem in izpolnjevanje njegovih zapovedi je povezano s skrbjo za vse ljudi, zlasti za uboge. Trudil se bom povezovati ti dve ljubezni in imeti občutljivo srce za Boga in za ljudi. Gospod, bodi vedno v moji misli, da te bom našel v ljudeh, ki jih srečujem v svojem življenju, zlasti v bolnih, osamljenih, zasvojenih.

Evangelij

Peter se pogaja s pobiralci glede davka za tempelj. Jezus pove, da so on in učenci sicer prosti davkov, vendar zaradi pohujšanja poskrbi, da ga plačajo. Upošteval bom ljudi in navade, da ne bi bila moja svoboda za koga priložnost za pohujšanje. Gospod, hvala, ker me učiš občutljivosti in spoštljivosti do vsakega človeka.

Primož Krečič

Berilo

Ljubiti je treba tudi tujce

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 10,12-22)

Mojzes je govoril ljudstvu: »Izrael, kaj terja sedaj od tebe Gospod, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš Gospoda, svojega Boga, hodiš po vseh njegovih potih, da ga ljubiš in da služiš Gospodu, svojemu Bogu z vsem srcem in vso dušo, s tem, da spolnjuješ Gospodove zapovedi in njegove zakone, ki ti jih danes zapovedujem, da ti bo dobro!

Glej, nebo in nebes nebesa in zemlja in vse, kar je na njej, je last Gospoda, tvojega Boga. Vendar se je Gospod nagnil samo k tvojim očetom, da bi jih ljubil ter za njimi izvolil njihov zarod, to je vas, izmed vseh ljudstev do današnjega dne.

Obrežite torej svoje neobrezano srce in ne bodite več trdovratni! Kajti Gospod, vaš Bog, je Bog nad vsemi bogovi in Gospod nad vsemi gospodi, véliki, mogočni in strašni Bog, ki ne pozna pristranosti in ne sprejema podkupnine, ki siroti in vdovi pomaga do pravice in ljubi tujca ter mu daje živeža in obleke. Ljubite torej tujca! Bili ste namreč tujci v egiptovski deželi.

Boj se Gospoda, svojega Boga, njemu služi, njega se drži in pri njegovem imenu prisegaj! On je tvoja slava, on je tvoj Bog, ki ti je storil one velike in strašne reči, ki si jih videl. Sedemdeset oseb je bilo tvojih očetov, ko so šli v Egipt, sedaj pa te je Gospod, tvoj Bog, pomnožil kakor zvezde na nebu.«

Psalm 147

Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Ps 147,12-13.14-15.19-20

Hvali, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Sion!
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat,
blagoslovil tvoje otroke v tebi.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Dal je mir tvojim pokrajinam,
z najboljšo pšenico te hrani.
Pošilja svoje ukaze na zemljo,
hitro teče njegova beseda.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Oznanil je Jakobu svojo besedo,
svoje zakone in zapovedi Izraelu.
Ni storil tako nobenemu narodu,
svojih zapovedi jim ni razodel.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Jezusova smrt in vstajenje nas vodita k svobodi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,22-27)

Ko so bili učenci z Jezusom v Galileji, jim je rekel: »Sin človekov bo izdan ljudem v roke, umorili ga bodo in tretji dan bo vstal.« In zelo so se užalostili. Ko so prišli v Kafarnaum, so k Petru pristopili tisti, ki so pobirali davek dveh drahem, in so rekli: »Ali vaš učenik ne plačuje davka dveh drahem?« Odgovoril je: »Da!« Ko je pa vstopil v hišo, ga je Jezus prehitel z vprašanjem: »Simon, kaj se ti zdi, od koga jemljejo zemeljski kralji carino ali davek: od svojih sinov ali od tujcev?« Ker je ta odgovoril: »Od tujcev,« mu je Jezus rekel: »Torej so sinovi prosti. Da jih pa ne pohujšamo, pojdi k morju in vrzi trnek, in prvo ribo, ki se ujame, vzemi, ji odpri usta in boš našel novec statér; tega vzemi in jim ga daj zame in zase.«
Sv. Maksimilijan Kolbe (14. avgust)

Sv. Maksimilijan Kolbe (leto I), obvezni god

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 3,14-18)

14 Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo; kdor ne ljubi, ostane v smrti. 15 Vsak, kdor brata sovraži, je ubijavec, in veste, da noben ubijavec nima v sebi večnega življenja. 16 Na tem smo ljubezen spoznali, da je on dal življenje za nas; tudi mi smo dolžni za brate dati življenje. 17 Kdor ima premoženje sveta in vidi brata v pomanjkanju, pa svoje srce pred njim zapre, kako more biti ljubezen božja v njem? 18 Otročiči moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.

Psalm 116

Odpev: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.«

Ps 116,12-13.15-18

12 vse dobro, kar mi je storil?
Kelih zveličanja bom dvignil
13 in bom klical ime Gospodovo.
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
15 smrt njegovih svetih.
O Gospod, tvoj hlapec sem,
16 tvoj hlapec, sin tvoje dekle:
vezi si mi raztrgal.
17 Daroval ti bom hvalno daritev
in bom klical ime Gospodovo.
18 Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom,

Evangelij

Jn 12,25

Aleluja

Aleluja. Kdor sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Aleluja.

Apostoli so Jezusovi prijatelji

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,12-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.

Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018