HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 13. decembra 2018

Svetnik za vsak dan
Sv. Lucija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. adventna nedelja - C) - Robert Hladnik - Mirna na Dolenjskem
(6.12.2015 ob 10h, dolžina: 6:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. adventna nedelja - C
(6.12.2015 ob 10h, dolžina: 5:50)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

2. adventna nedelja - C
(6.12.2015 ob 9h, dolžina: 11:19)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. adventna nedelja - C
(6.12.2015 ob 8h, dolžina: 5:41)

#deliJEZUSA

Vse homilije »

2. adventna nedelja - C
(6.12.2015 ob 8h, dolžina: 11:52)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. adventna nedelja - C - Ervin Mozetič - Postojna
(6.12.2009 ob 10h, dolžina: 11:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Lucija, obvezni god

Četrtek drugega adventnega tedna

»Vsi preroki in postava so prerokovali do Janeza. On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti.« (Mt 11, 13-14)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok predstavlja Gospoda kot odkupitelja, ki je domače povezan z zasužnjenim Izraelom in mu hoče pomagati. Ljudstvo se mora nasloniti nanj in mu zaupati. Bog skrbi tudi zame in mi pripravlja vedno nove rešitve. Premalo se veselim in sem hvaležen za to pomoč. Gospod, hvala za dar novega izhoda, ki bo šel po sredi puščave v rodovitno pokrajino, kjer ne bo manjkalo vseh dobrin. Ta dar bo šel k vsem narodom.

Evangelij

Jezus predstavi Janeza Krstnika kot največjega preroka, ki je pripravil človeštvo na njegov prihod. Sem pripravljen sprejeti ljudi, ki mi približajo Jezusa, znam tudi sam spregovoriti o njem? Gospod, pomagaj mi sprejeti odgovornost za tvoje kraljestvo, da bom v vsem tvoj učenec. Naj ti pogumno služim, kamor me boš poslal. Daj, da bom k tebi povabil še druge.

Primož Krečič

Berilo

Sveti Bog je naš odrešenik

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 41,13-20)

Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki trdno drži tvojo desnico in ti pravi: »Ne boj se, jaz ti pomagam!« Ne boj se, Jakob, črviček, Izraelovo krdelce! Jaz ti pomagam, govori Gospod. Tvoj odkupitelj je Izraelov Sveti. Glej, naredim te za mlatilne sani, za novo mlatilnico z mnogimi zobmi. Mlatil boš gore in jih zdrobil, hribe boš spremenil v pleve. Vejal jih boš, odnese jih veter, razprši jih vihar. Ti pa se boš radoval nad Gospodom, se hvalil z Izraelovim Svetim. Bedni, ubogi iščejo vode, pa je ni. Njihov jezik gine od žeje. Jaz, Gospod, jih uslišim, jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. Na golih gričih odprem reke in studence sredi dolin; puščavo spremenim v jezero voda in suho zemljo v vrelce vode. V puščavo zasadim cedro, nérod, mirto in oljko, v pustinjo postavim cipreso, brest in jelko hkrati, da bodo videli in uvideli, opazili in razumeli obenem, da je Gospodova roka to storila in Izraelov Sveti to naredil.

Psalm 145

Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Ps 145,1.9.10-11.12-13

Poveličeval te bom, o Božji moj kralj,
slavil bom tvoje ime vekomaj.
Dober je Gospod vsem,
usmiljen do vseh svojih del.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Naj te hvalijo. Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči,
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje kraljestvo je za vse rodove.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Glej, prihaja naš Kralj, gospodar zemlje; odvzel nam bo Jarem sužnosti. Aleluja.

Jezus slavi Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,11-15)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Resnično povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik; kdor pa je najmanjši v nebeškem kraljestvu, je večji od njega. Od dni Janeza Krstnika doslej nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga otemajo. Kajti vsi preroki in postava do Janeza so napovedovali; in če hočete priznati: on je Elija, ki mora priti. Kdor ima ušesa, naj posluša.




Sv. Lucija (13. december)

Sv. Lucija, obvezni god

Berilo

S Kristusom sem vas zaročil kot s čisto devico

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 10,17-18; 11,1-2)

17 Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu. 18 Kajti ni preskušen, kdor se sam priporoča, ampak kogar priporoča Gospod. O da bi vi prenesli malo moje nespameti! Pa saj me tudi prenašate. Ljubosumen sem namreč na vas z božjo ljubosumnostjo; kajti enemu možu sem vas zaročil, da vas privedem Kristusu kot čisto devico.

Psalm 33

Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Ps 33,2-9

Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo deseterih strun!
Pojte mu novo pesem,
dobro mu pojte, da bo donelo!
Zakaj Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo je zanesljivo.
Ljubi, kar je prav in pravično,
zemlja je polna Gospodove milosti.
Z Gospodovo besedo je nebo narejeno
in z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska.
Kakor v mehu zbira morske vode,
in v shrambe devlje vodovje globin.
Boj se Gospoda vsa zemlja,
pred njim naj trepetajo vsi prebivalci na svetu!
Zakaj on je rekel in je nastalo,
on je ukazal in je bilo.

Evangelij

Flp 1,29

Aleluja

Aleluja. Vam je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa verujete, ampak da zanj tudi trpite. Aleluja.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. 29 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta. 30 Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. 31 Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi. 32 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 33 kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.



Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019