HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za sredo, 11. januarja 2017

Zadnja homilija (Nedelja Jezusovega krsta) - Zvone Štrubelj - Videm - Dobro Polje
(12.1.2014 ob 10h, dolžina: 9:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(12.1.2014 ob 9h, dolžina: 16:12)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Tonček Majc - Maribor - sv. Križ
(9.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

Sreda 1. tedna med letom (leto I)

»Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel ter se napotil na samoten kraj in je tam molil« (Mr 1,35)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je izbral pot solidarnosti in sočutja s človeštvom ter tako pokazal novo duhovništvo svojega Sina. Jezus je sprejel nase greh človeštva in se v smrti daroval kot spravna daritev za ljudi. Vsi morejo najti v njem svojo rešitev. Želim biti odprt za ta dar in se zavedati, kaj je Bog naredil zame. Gospod, hvala za moč tvoje ljubezni, da me vedno podpira in deluje v meni. Naj bom tudi jaz pozoren do drugih.

Evangelij

Jezus ozdravi Petrovo taščo. Ta ozdravitev je povezana s služenjem, da je takoj za tem začela streči drugim. Žena je podoba vernika, ki je osvobojen, da bi služil. Prosil bom Gospoda, da bi me ozdravil, da se ne bom oziral na druge in bom vse življenje spremenil v služenje bližnjim. Gospod, odpri mi ušesa in srce, da bom bolj občutljiv za tvoja povabila in potrebe svojih bratov.

Primož Krečič

Berilo

Kristus je imel našo človeško naravo, da je postal usmiljen

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 2,14-18)

14 Ker so torej otroci deležni krvi in mesa, se je prav tako tudi sam udeležil obojega, da bi s smrtjo zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča, 15 in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo vse življenje, podvrženi sužnosti. 16 Saj se vendar ne zavzema za angele, ampak za Abrahamov zarod se zavzema. 17 Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. 18 V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, more skušanim pomagati.

Psalm 105

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjajte med narodi njegova čudovita dela!
Pojte mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Na veke se spominja svoje zaveze,
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja.

Jezus ozdravlja različne bolezni

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,29-39)

29 Ko so prišli iz shodnice, so z Janezom in Jakobom takoj stopili v hišo Simona in Andreja. 30 Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. 31 Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Pri tej priči jo je mrzlica zapustila in ona jim je stregla. 32 Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence 33 in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. 34 Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi, in mnogo hudih duhov izgnal, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. 35 Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, se napotil na samoten kraj in tam molil. 36 Simon in njegovi tovariši so pohiteli za njim 37 in, ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« 38 In rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam učil, kajti za to sem prišel.« 39 In hodil je okoli, učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove.


Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)

Sv. Pavlin Oglejski (leto I), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)


Kako ljubke so na gorah
noge glasnika radosti,
ki oznanja mir, prinaša veselo vest,
razglaša zveličanje,
Sionu govori:
»Tvoj Bog kraljuje!«
Čuj, tvoji stražarji dvigajo glas,
skupaj se radujejo.
Zakaj iz oči v oči gledajo z radostjo
vrnitev Gospodovo na Sion.
Vzklikajte radostno skupaj,
jeruzalemske razvaline!
Zakaj Gospod je potolažil svoje ljudstvo,
Jeruzalem odkupil.
10 Razgalil je Gospod svojo sveto ramo
pred očmi vseh narodov.
In vsi konci zemlje bodo videli
zveličanje našega Boga.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mr 16,20

Aleluja

Aleluja. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

15 In rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu! 16 Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan; kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. 17 Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo hude duhove izganjali, nove jezike govorili, 18 kače s tal dvigali in, če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo roke polagali in ti bodo ozdraveli.« 19 In Gospod Jezus je bil, potem ko je z njimi govoril, vzet v nebo in je sédel na božjo desnico. 20 Oni pa so šli in učili povsod in Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017