HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 10. novembra 2017

Zadnja homilija (Posvetitev lateranske bazilike)
(9.11.2015 ob 9h, dolžina: 12:59)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2014 ob 10h, dolžina: 8:45)

Br. Matej Nastran, kapucin, vzgojitelj ponovincev

Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike - Alojz Gajšek
(9.11.2014 ob 10h, dolžina: 13:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2014 ob 9h, dolžina: 12:23)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Sv. Leon Veliki, obvezni god

Petek 31. tedna med letom (leto I)

»Poklical ga je in mu rekel: 'Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju'.« (Lk 16,2a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je misijonar med pogani. Pri tem doživlja veliko lepega, pa tudi preizkušnje. Vesel je, da je izpolnil svoje poslanstvo, in vse prinaša v hvalo Bogu. Če sem njegov učenec, potem moram biti odprt in povezan s Kristusom v oznanjevanju evangelija v vseh zadevah življenja. Gospod, daj mi vsaj malo Pavlovega navdušenja, da bom s tem, kar sem, pokazal in oznanil tvoj evangelij.

Evangelij

Oskrbnik je sleparil in tudi, ko so ga odkrili, poiskal krivičen način, da bi poskrbel zase. Gospod ga ne pohvali zaradi tega, ampak mi daje v premislek njegovo iznajdljivost, da bi se bolj trudil za življenje iz njegove milosti. Gospod, odpusti mi, ker nisem dovolj iznajdljiv pri izrabljanju tvojih darov. Naj se bolj zavedam ljubezni in darov, ki jih prejemam vedno znova.

Primož Krečič

Berilo

Pavlovo poslanstvo med pogani

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 15,14-21)

Prepričan sem o vas, moji bratje, tudi jaz sam, da ste že sami polni dobrote, napolnjeni z vsakršnim znanjem, zmožni tudi drug drugega opominjati. Pisal pa sem vam mestoma nekoliko drzneje, da bi vas zopet opomnil; to pa zaradi milosti, ki mi jo je Bog dal, da sem služabnik Jezusa Kristusa za pogane in opravljam sveto službo za Božji evangelij, da bi tako postala daritev poganov prijetna, posvečena v Svetem Duhu. Morem se glede tega, kar Boga zadeva, ponašati v Jezusu Kristusu. Ne bom se namreč drznil navajati kaj takega, česar bi ne bil za poslušnost poganov po meni izvršil Kristus, z besedo in dejanjem, z močjo znamenj in čudežev, z močjo Svetega Duha, tako da sem blagovest o Kristusu razširil od Jeruzalema in naokoli tja do Ilírika. Tako sem imel za svojo čast, oznanjati evangelij, ne tam, kjer se je Kristus že imenoval, da bi ne zidal na tujem temelju, marveč, kakor je pisano: »Tisti, katerim ni bilo o njem sporočeno, bodo videli, in kateri niso slišali, bodo razumeli.«

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetli oči našega srca, da bi vedeli, kakšno je upanje, v katero nas je poklical. Aleluja.

Premetenost otrok tega sveta presega razumnost otrok luči

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,1-8)

Tisti čas je govoril Jezus svojim učencem: Bil je bogatin, ki je imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da mu zapravlja imetje. Poklical ga je ter mu rekel: ›Kaj to slišim o tebi? Daj odgovor o svojem oskrbovanju, zakaj poslej ne boš mogel biti več oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospod jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me sprejmejo v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva.‹

Poklical je dolžnike svojega gospoda, vsakega posebej, in dejal prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodu?‹ ›Sto mer olja,‹ je rekel ta. On pa mu je dejal: ›Vzemi svoje pismo, brž sedi in zapiši: petdeset.‹ Nato je rekel drugemu: ›Koliko si pa ti dolžan?‹ Ta je rekel: ›Sto mer žita.‹ Reče mu: ›Vzemi svoje pismo in zapiši osemdeset.‹

In gospod je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je razumno ravnal. Zakaj otroci tega sveta so do svojega roda razumnejši kakor otroci luči.
Sv. Leon Veliki (10. november)

Sv. Leon Veliki (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. o sv. Leonu Velikem, ki jo je imel v sredo, 5. marca 2008.
Dragi bratje in sestre!
Ko nadaljujemo našo pot med cerkvenimi očeti, pravimi zvezdami, ki svetijo od daleč, se v našem današnjem srečanju bližamo osebnosti papeža, ki ga je Benedikt XIV. leta 1754 razglasil za cerkvenega učitelja; gre za sv. Leona Velikega. Kot kaže njegovo ime, ki mu ga je hitro podelilo izročilo, je bil res eden največjih papežev, ki so počastili rimski sedež in veliko prispevali ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Po Kristusu imamo službo sprave

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 5,14-20)

14 Zakaj priganja nas ljubezen Kristusova; prišli smo namreč do sodbe, da, če je eden umrl za vse, so torej vsi umrli; 15 in za vse je umrl, da bi tisti, ki žive, ne živeli več sami sebi, ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. 16 Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. In če smo po mesu poznali Kristusa, ga pa zdaj tako več ne poznamo. 17 Ako je torej kdo v Kristusu, je novo stvarjenje: Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. 18 Vse pa je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil in nam dal službo sprave; 19 zakaj Bog je v Kristusu svet spravil s seboj s tem, da jim njih grehov ni prisojal in je razglasil med nami nauk sprave. 20 Namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prosimo v imenu Kristusa: Spravite se z Bogom!

Psalm 109

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 109,1-4

Zborovodju, Davidov, psalm.

O Bog, ki si moja hvala, ne molči!
Brezbožna in zvijačna usta se odpirajo zoper mene,
lažnivi jeziki govorijo z menoj,
s sovražnimi govori me obkrožajo,
napadajo me brez vzroka.
Zaradi moje ljubezni me obtožujejo,
jaz pa le molim;

Evangelij

2 Kor 5,19

Aleluja

Aleluja. Bog je svet spravil s seboj v Kristusu in nam zaupal besedo sprave. Aleluja.

Ti si Peter - skala

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-19)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018