HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za torek, 10. januarja 2017

Zadnja homilija (Nedelja Jezusovega krsta) - Zvone Štrubelj - Videm - Dobro Polje
(12.1.2014 ob 10h, dolžina: 9:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(12.1.2014 ob 9h, dolžina: 16:12)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Tonček Majc - Maribor - sv. Križ
(9.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 1. tedna med letom (leto I)

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jezus je Božji prvorojenec, po katerem je ustvarjen svet. Vendar je postal človek in izkusil vso človeško krhkost ter bedo. S tem si je pridobil človeštvo in ga rešil nemoči v suženjstvu greha. Zato bom odprt za njegovo ljubezen in skrb. Gospod, prihajaj k meni in me dvigaj k prvotnemu dostojanstvu. Hvala za dar tvoje smrti, ki premaguje hudobijo človeštva in mi zagotavlja, da se morem polno uresničiti v ljubezni.

Evangelij

Jezus uči v Kafarnaumu. Besede potrjuje avtoriteta Duha, da se bo zgodilo, kar pravi. Tako izžene iz človeka nečistega duha. Začudeni poslušalci se sprašujejo, kdo je on. Z vso odgovornostjo in navdušenjem bom sprejemal Jezusovo besedo, da me bo spremenila, prenovila in okrepila. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejel tvoje besede in bo tvoje oznanilo s polno močjo delovalo v meni.

Primož Krečič

Berilo

Kristus je s trpljenjem zaslužil poveličanje

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 2,5-12)

Ni namreč angelom podredil prihodnjega sveta, o katerem govorimo. Pričeval pa je nekdo na nekem mestu:
»Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da ga obiskuješ?
Le malo nižjega od angelov si ga naredil,
s slavo in častjo si ga ovenčal
in ga postavil nad dela svojih rok;
vse si podvrgel njegovim nogam.« Ko mu je namreč vse podvrgel, ni nič pustil, kar bi mu ne bilo podvrženo. Zdaj pa še ne vidimo, da bi mu bilo vse podvrženo. Njega pa, ki je bil malo nižji od angelov, da bi po milosti božji smrt okusil za vse, Jezusa, vidimo zaradi smrtnega trpljenja s slavo in častjo venčanega. 10 Spodobilo se je namreč, da je on, za katerega je vse in po katerem je vse, njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih odrešenja, s trpljenjem poveličal. 11 Zakaj, kateri posvečuje in kateri se posvečujejo, so vsi iz enega. Iz tega vzroka se ne sramuje imenovati jih brate, ko pravi: 12 »Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil.«

Psalm 8

Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«

Ps 8,2.5.6-7.8-9

Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse podvrgel njegovim nogam.
Odpev
Drobnico in vso goved,
in tudi poljske živali,
ptice pod nebom in ribe v morju,
vse, kar hodi po morskih stezah.
Odpev

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Jezus uči kot tisti, ki ima oblast

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,21-28)

21 Pridejo v Kafarnaum. Takoj v soboto je stopil v shodnico in učil. 22 In nad njegovim naukom so strmeli, zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. 23 Bil je pa v shodnici človek z nečistim duhom, ki je zakričal: 24 »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – svetnik božji.« 25 Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« 26 In nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega. 27 In ostrmeli so vsi, tako da so se med seboj vpraševali: »Kaj je to? Nov nauk, nauk z oblastjo? Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« 28 In glas o njem se je hitro razširil po vsej okolici v Galileji.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017