HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za torek, 1. avgusta 2017

Zadnja homilija (17. nedelja med letom) - Boštjan Lenart - Sv. Jakob Slovenske Gorice
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 8:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 7:35)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 9h, dolžina: 11:43)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Jože Motaln - Kapla na Kozjaku
(24.7.2011 ob 10h, dolžina: 13:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Alfonz Ligvorij, obvezni god

Torek 17. tedna med letom (leto I)

»Kdor ima ušesa, naj posluša.« (Mt 13,43)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je usmiljen do grehov ljudstva. Poseben kraj za njegovo češčenje je v shodnem šotoru, ki je zunaj šotorišča. Vsi se pridružijo molitvi, ko gre Mojzes v shodni šotor. Pri molitvi sta pomembni zavest grešnosti in odprtost, da sprejmemo dar usmiljenja. Nekateri ljudje imajo še globljo izkušnjo te molitvene predanosti. Gospod Jezus, hvala za vse, ki mi pomagajo vstopati v domačnost s teboj in Očetom.

Evangelij

Jezus razlaga priliko o ljuljki in pšenici, ki je povezana s sodbo. Čeprav se ljudje ne menijo za Boga in živijo napuhnjeno, bo ob koncu sveta prišlo do dokončne ločitve med dobrim in zlim. Bolj se bom zavedal, da svojo prihodnost pripravljam z vsakdanjim izpolnjevanjem Božje volje. Gospod, daj mi moči, da bom odgovorno uresničeval svoje poslanstvo, ki mi ga daješ.

Primož Krečič

Berilo

Mojzesov osebni stik z Bogom

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 33,7-11;34,5-9.28)

Tedaj je Mojzes vzel šotor in ga razpel zanj zunaj tabora, nekoliko proč od tabora, in ga imenoval shodni šotor. Kdor koli je iskal Gospoda, je šel ven k shodnemu šotoru, ki je bil zunaj tabora. Kadar koli je šel Mojzes ven k taboru, je vstalo vse ljudstvo. Vsak je stal pri vhodu svojega šotora ter gledal za Mojzesom, dokler ni prišel k šotoru. Ko je pa Mojzes prišel k šotoru, se je spustil dol oblačni steber ter stal pri vhodu v šotor; tedaj je Gospod govoril z Mojzesom. Ko je vse ljudstvo videlo, da je oblačni steber stal pri vhodu v šotor, je vse ljudstvo vstajalo in se poklanjalo, vsak pri vhodu svojega šotora. Govoril pa je Gospod z Mojzesom od obličja do obličja, kakor govori človek s svojim prijateljem. Potem se je vrnil v tabor, njegov služabnik, Nunov sin Jozue, ki je bil še mladenič, pa se ni umaknil iz šotora.

Mojzes je klical Gospodovo ime Jahve. Gospod je šel mimo njega in klical: »Jahve, Jahve, usmiljen in milostljiv Bog, prizanesljiv in velik v milosti in zvestobi, ki hrani milost za tisoče, odpušča krivdo, hudobijo in pregreho; vendar pa ne pušča brez kazni, ampak kaznuje krivdo očetov na sinovih in vnukih do tretjega in četrtega roda.« Tedaj se je Mojzes hitro priklonil do tal in molil: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod v naši sredi. Ljudstvo je namreč trdovratno. A odpusti našo krivdo in našo pregreho in vzemi nas za svojo lastnino!«

Bil je tam pri Gospodu štirideset dni in štirideset noči; kruha ni jedel in vode ni pil. Napisal je na tabli besede zaveze, desetero zapovedi.

Psalm 103

Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Ps 103,6-7.8-9.10-11.12-13

Pravična dela vrši Gospod,
vsem zatiranim vrača pravico.
Pokazal je Mojzesu svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne vojskuje se vedno,
ne jezi se na veke.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Ne ravna z nami po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako presega njegova milosrčnost naše zasluge.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Kakor daleč je vzhod od zahoda,
tako daleč od nas vrže naše pregrehe;
kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga bojé.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Prilika o ljuljki med pšenico napoveduje sodbo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,36-43)

Potem ko je Jezus govoril v prilikah, je množice odpustil in šel v hišo. In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli: »Razloži nam priliko o ljuljki in njivi!« In odgovoril jim je: »Sejavec dobrega semena je Sin človekov, njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, ljuljka so otroci hudobe, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič; žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor se torej ljuljka pobira in v ognju sežiga, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele, in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je pohujšljivega, in tiste, ki delajo krivico; in vrgli jih bodo v ognjeno peč, kjer bo jok in škripanje z zobmi. Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.«
Sv. Alfonz Ligvorij (1. avgust)

Sv. Alfonz Ligvorij (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Kateheza, 30. marec 2011 ...

Dragi bratje in sestre!
Danes bi vam rad predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ene najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi Tu scendi dalle stelle. ...

V službi revnih
Alfonz Marija Ligvorij, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen je že pri šestnajstih letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Kristus nas je oprostil postave

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,1-4)

Zatorej ni zdaj nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu: zakaj postava Duha, ki oživlja v Kristusu Jezusu, me je oprostila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč postavi nemogoče, ker je bila zaradi mesa slabotna, je (storil) Bog: poslal je svojega Sina v podobi grešnega mesa in zaradi greha in je obsodil greh na mesu, da bi se to, kar zahteva postava, spolnilo v nas, kateri ne živimo po mesu, ampak po duhu.

Psalm 8

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 8,2-5.21-22.25.27

Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Povzdignil si svoje veličastvo nad nebesa!
Iz ust otrok in dojencev si si napravil hvalo nakljub svojim nasprotnikom,
da uženeš sovražnika in nasprotovalca.
Kadar gledam tvoje nebo, delo tvojih prstov,
mesec in zvezde, ki si jih naredil:
kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?

Evangelij

Jn 15,15

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Apostoli so Jezusovi prijatelji

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018