9.6.2019: Binkošti - vigilija
»Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« (Jn 7,37-38)
1. berilo: 1 Mz 11,1-9 ali 2 Mz 19,3-8.16-20 ali Ezk 37,1-14 ali Jl 3,1-5
Psalm: Ps 104,1-2.24.35.27-30
2. berilo: Rim 8,22-27
Evangelij: Jn 7,37-39

9.6.2019: Binkošti - dnevna maša (leto C)
»Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika.« (Jn 14,16)
1. berilo: Apd 2,1-11
Psalm: Ps 104,1.24.29-30.31.34
2. berilo: Rim 8,8-17 ali 1 Kor 12,3-7.12-13
Evangelij: Jn 14,15-16.23-26
HOZANA.si