4.8.2022: Četrtek 18. tedna med letom, četrtek pred prvim petkom (leto II)
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 16,19)
Berilo: Jer 31,31-34
Psalm: Ps 51,12-13.14-15.18-19
Evangelij: Mt 16,13-23

4.8.2022: Sv. Janez Vianney, četrtek pred prvim petkom
Berilo: Ezk 3,16-21
Psalm: Ps 22,1-6
Evangelij: Mt 9,35-38; 10,1
HOZANA.si