26.1.2023: Četrtek 3. tedna med letom (leto I)
»S kakršno mero merite, se vam bo odmerilo in še navrglo se vam bo« (Mr 4,24).
Berilo: Heb 10,19-25
Psalm: Ps 24,1-2.3-4.5-6
Evangelij: Mr 4,21-25

26.1.2023: Sv. Timotej in Tit
Berilo: 2 Tim 1,1-8 ali Tit 1,1-5
Psalm: Ps 89,2-5.21.22.25.27
Evangelij: Lk 22,24-30
HOZANA.si