24.3.2019: 3. postna nedelja (leto C)
»Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad;«' (Lk 13,8-9).
1. berilo: 2 Mz 3,1-8.13-15
Psalm: Ps 103,1-2.3-4.6-7.8.11
2. berilo: 1 Kor 10,1-6.10-12
Evangelij: Lk 13,1-9
HOZANA.si