24.2.2019: 7. nedelja med letom (leto C)
»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31)
1. berilo: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Psalm: Ps 103,1-2.3-4.8.10.12-13
2. berilo: 1 Kor 15,45-49
Evangelij: Lk 6,27-38

24.2.2019: Sv. Matija, apostol
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9).
Berilo: Apd 1,15-17.20-26
Psalm: Ps 113,1-4.7-8
Evangelij: Jn 15,9-17
HOZANA.si