21.2.2019: Četrtek 6. tedna med letom (leto I)
Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus« (Mr 8,29b).
Berilo: 1 Mz 9,1-13
Psalm: Ps 102,16-18.19-21.29.22-23
Evangelij: Mr 8,27-33
HOZANA.si