18.4.2019: Veliki četrtek - krizmena maša
»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.« (Lk 4,18)
1. berilo: Iz 61,1-3.6.8-9
Psalm: Ps 89,21-22.25.27
2. berilo: Raz 1,5-8
Evangelij: Lk 4,16-21

18.4.2019: Veliki četrtek - večerna maša
»Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.« (Jn 13,4)
1. berilo: 2 Mz 12,1-8.11-14
Psalm: Ps 116,12-13.15-16.17-18
2. berilo: 1 Kor 11,23-26
Evangelij: Jn 13,1-15
HOZANA.si