17.3.2019: 2. postna nedelja, papeška nedelja (leto C)
»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35)
1. berilo: 1 Mz 15,5-12.17-18
Psalm: Ps 27,1.7-9.13-14
2. berilo: Flp 3,17-4,1
Evangelij: Lk 9,28-36
HOZANA.si