14.4.2019: Cvetna nedelja (leto C)
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 19, 38)
1. berilo: Iz 50,4-7
Psalm: Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24
2. berilo: Flp 2,6-11
Evangelij: (Procesija) Lk 19,28-40; (Pasijon) Lk 22,14-23,56 ali 23,1-49
HOZANA.si