HOZANA.si: Brevir

«   »

5. 4. 2020, Cvetna nedelja

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Cvetna nedelja

Info …

CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA

Povabilo

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem v velikem tednu
Jezik moj, opevaj zmago, slavno in prečudežno,
zmagoslavno pesem križu, zmage znamenju zapoj,
in povej, kako Zveličar darovan je zmagal smrt.

 

Zapeljani prvi človek se je smilil Stvarniku,
sad usodni je pokusil, s tem usužnjil se peklu.
Les tedaj Bog sam izbral je, da lesá izmil bi greh.

 

Ko se torej čas dopolni odrešenja našega,
Oče sam nebeški pošlje Sina, zemlje stvarnika.
Ta za nas postane človek, iz device se rodi.

 

S tridesetimi že leti tek življenja dokonča,
ko voljno se naš Zveličar sam trpljenju ves preda,
dá razpeti se na križu, žrtev je za greh sveta.

 

Večna naj bo tebi slava, o Trojica blažena,
čast Očetu, njega Sinu, ista Duhu Svetemu.
Vse stvari pojo naj hvalo troedinemu Bogu. Amen.

1 Odpev Gospod, moj Bog, veličastvo in sijaj si oblekel, s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem.

Ps 103 Hvalnica Bogu in Stvarniku

Ako je kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo (2 Kor 5,17).

I

Hvali, moja duša Gospoda, *

Gospod, moj Bog, kako si velik!

Veličastvo in sijaj si oblekel, *

s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem. —

 

Nebo si razpel kot šotor, *

svoj prestol si postavil nad nebesnim svodom.

Voziš se na oblakih, *

letiš na perutih vetra.

Viharji so tvoji poslanci, *

bliski in strele tvoji služabniki. —

 

Utrdil si zemlji njena pota, *

na veke se ne bo iztirila.

Pravodovje jo je obdajalo, *

vode so prekrivale gorovja. —

 

Na tvoje povelje so se vode umaknile, *

zbežale pred tvojim grmenjem.

Iz njih so se dvignile gore, *

nastale so doline, kjer si ti določil.

Začrtal si vodam meje, ki jih naj ne prestopijo, *

da nikoli več ne pokrijejo zemlje. —

 

Studence usmerjaš v potoke, *

ki tečejo med hribi.

Z njimi napajaš vse živali, *

divjačina si v njih gasi žejo.

Ob njih rastejo drevesa, *

na vejah gnezdijo in prepevajo ptice. —

1 Odpev Gospod, moj Bog, veličastvo in sijaj si oblekel, s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem.
2 Odpev Gospod je hotel, da zemlja daje kruh in vino, ki človeka razveseljuje.

II

Z dežjem iz oblakov napajaš gore, *

s svojo močjo nasičuješ vso zemljo.

Daješ, da raste trava za krmo živini, *

ki služi človeku pri njegovem delu.

Tako si pridela kruh iz zemlje *

in vino, ki mu srce razveseljuje.

Pridobiva olje, s katerim si lepša obličje, *

in živež, ki mu ohranja življenje. —

 

Po tvoji volji rastejo velikanska drevesa, *

mogočne cedre je vsadila tvoja roka.

V njih krošnjah gnezdijo ptice, *

na njih prebivajo štorklje.

V visokih gorah se skrivajo divje koze, *

v pečinah iščejo zavetja planinske živali. —

 

Ustvaril si luno za znamenje časov, *

določil čas, kdaj naj sonce zahaja.

Ko narediš temo in noč pokrije zemljo, *

se prebudijo vse gozdne živali.

Mladi levi rjovejo za plenom *

in od tebe prosijo hrane.

Ko vzide sonce, se umaknejo *

in poležejo v svojih brlogih.

Tedaj gre človek na svoje delo *

in ga opravlja do večera. —

2 Odpev Gospod je hotel, da zemlja daje kruh in vino, ki človeka razveseljuje.
3 Odpev Bog je videl vse, kar je naredil, in bilo je prav dobro.

III

Gospod, kako velika so tvoja dela, *

vse si z modrostjo naredil.

Zemlja je polna tvojega bogastva, *

kako veliko in prostrano je morje.

V njem je brez števila živih bitij, *

majhnih in velikih živali.

Po njem plovejo ladje, *

kiti se v njem igrajo z valovi.  —

 

Vsa bitja pričakujejo od tebe hrano, *

ti jim daješ jesti ob svojem času.

Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo, *

ko jim jo odtegneš, se zbegajo.

Ko jim ugasneš življenje, *

se v prah povrnejo.

S svojim dihom jih ustvarjaš, *

in prenavljaš obličje zemlje. —

 

Bodi Gospodu slava na veke, *

njegova dela naj mu bodo v veselje.

Njegov pogled stresa zemljo, *

gore se kadijo, ko se jih dotakne.

Dokler bom živel, bom slavil Gospoda, *

hvalil bom svojega Boga, dokler bom dihal.

Naj mu bo prijetna moja pesem, *

veselil se bom v Gospodu. —

 

Hudobija naj izgine z zemlje, *

zlo naj bo v korenini zatrto.

Hvali, moja duša, *

svojega Gospoda! —

3 Odpev Bog je videl vse, kar je naredil, in bilo je prav dobro.

[L]

- Ko bom povzdignjen z zemlje,

- bom vse pritegnil k sebi.

PRVO BERILO

Iz pisma Hebrejcem (10, 1-18)

Kristus nas posvečuje s svojo daritvijo

Bratje: Ker ima postava le senco prihodnjih dobrin, ne pa stvari v lastni podobi, ne more z istimi daritvami, ki se vsako leto neprenehoma darujejo, njih, ki z njimi prihajajo, nikdar privesti do popolnosti. Ali bi se sicer ne bile nehale opravljati, ker bi si daritelji, enkrat za vselej očiščeni, ne bili več v svesti nobenih grehov? Toda z njimi se vsako leto obuja spomin na grehe; zakaj nemogoče je, da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe.

Zato ob svojem prihodu na svet pravi: »Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil; žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: ,Glej, prihajam - o meni je pisano v knjigi -, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.'«

Poprej je rekel: »Daritev in žrtev, žgalnih daritev in daritev za greh, kakor se po postavi darujejo, nisi hotel in ti niso bile všeč«; nato pa je rekel: »Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.« Prvo odpravlja, da postavi drugo. Po tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej.

In vsak duhovnik dan na dan opravlja službo ter daruje po večkrat iste daritve, ki nikoli ne morejo odvzeti grehov. On pa je opravil za grehe eno daritev ter za vekomaj sedel na božjo desnico in odtlej čaka, da bodo položeni njegovi sovražniki za podnožje njegovih nog. Zakaj z eno daritvijo je za vedno popolne storil tiste, ki se posvečujejo.

Spričuje pa nam to tudi Sveti Duh; potem namreč, ko je rekel: »To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori Gospod: Dal bom svoje postave v njih srca in zapisal jih bom v njih misli, in njih pregreh ter njih krivic se ne bom več spominjal.« Kjer pa so te odpuščene, ni več daritve za grehe.

SPEV (Hebr 10, 5.6.7.4; (Ps 39, 7-8)

Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil; daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: * Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.

Nemogoče je, da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe. Zato Kristus ob svojem prihodu na svet pravi: * Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.

DRUGO BERILO

Sv. Andrej (ok. 660-740), škof na Kreti, odličen bizantinski govornik

Iz govora sv. Andreja s Krete, škofa (9. govor na cvetno nedeljo)

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu

Pridite, povzpnimo se skupno na Oljsko goro, pojdimo naproti Kristusu, ki se danes poslavlja od Betanije in gre prostovoljno v sveto trpljenje, da nas odreši.

Kristus torej prihaja. Svobodno se je odločil iti v Jeruzalem. Ponižal se je k nam iz nebes, da nas, ki smo obležali tu doli, dvigne k sebi, po besedah Svetega pisma nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospostvo, kakorkoli naj se imenuje.

Toda njegov prihod je brez blišča in trušča. Prerok namreč pravi: Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah, ampak se bo vedel ponižno in krotko preprosto bo stopal v sveto mesto.

Pohitimo z Jezusom v trpljenje in posnemajmo ljudi, ki so mu prihajali naproti. Ne mečimo na cestišče ne oljčnih ne palmovih vej ne oblačil, temveč s ponižnostjo v srcu, iskrenostjo in vso vdanostjo razgrnimo sami sebe pred njim, kolikor moremo, da v sebi sprejmemo prihajajočo Besedo in objamemo tistega, ki ga ves svet ne more objeti.

On, ki je krotkost sama, je pred nami ves krotek in se dviga nad zahod naše najgloblje bednosti, da bi se naselil med nami, z nami pogovarjal, nas pritegnil k sebi in privedel nazaj.

Kot prvina naše človeške narave se je povzpel nad nebesa proti vzhodu, to je v svojo slavo in božanstvo. Vendar ni zapustil človeškega rodu in ga ljubi ter hoče dvigniti k sebi človeško naravo iz zemeljske bede v najvišjo slavo in jo poveličati skupaj s seboj.

Pripravimo Kristusu pot takole: ne razprostirajmo pred njim plaščev, odsekanih vej, zelenja, ki kmalu ovene in izgubi čez nekaj ur svoj čar, ampak oblecimo njegovo milost ali njega samega: Kateri ste bili namreč v Kristusa krščeni, ste Kristusa oblekli. Vrzimo se pod njegove noge, kakor razprostremo po tleh oblačila.

Zaradi svojih grehov smo bili rdeči kot škrlat, a nas je odrešilni krst opral, da smo postali beli kakor volna. Namesto palmovih vej prinesimo zmagovalcu smrti zmagoslavna odličja. Skupaj z otroki vzklikajmo danes tudi mi in mu mahajmo v pozdrav z veselim razpoloženjem, ki se je zbudilo v naši duši: Blagoslovljen kralj Izraelov, ki prihaja v imenu Gospodovem.

SPEV (Jan 12, 12. 13; Mt 21, 8. 9)

Ko je ljudstvo slišalo, da prihaja Jezus v Jeruzalem, so mu šli naproti. Veliko ljudi je na pot razgrnilo svoje plašče; drugi pa so z dreves sekali vejice in jih stlali po poti in vzklikali: * Hozana Davidovemu Sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana! * Hozana Davidovemu Sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil v zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem v velikem tednu
Žolč pokusi in omahne. Trni, žeblji, sulica
nežno so telo prebodli, kri z vodó mu vre iz ran.
Zemljo, morje, zvezde, stvarstvo ta studenec je opral.

 

Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo,
ni lesá, ki rasel, cvetel, sad poganjal bi tako.
Sladki les, na sladkih žebljih nosiš breme presladkó.

 

Les visoki, nagni veje, svoja vlakna omehčaj
in naravna vsa trdota v tebi popusti naj zdaj,
ude vzvišenega Kralja k sebi rahlo le privij.

 

Les presrečni, ti edini nosiš žrtev za ves svet,
ladja si, v pristan domači svet zgubljeni nosiš spet,
ker te je oblila sveta Jagnjetova rešnja kri.

 

Večna naj bo tebi slava, o Trojica blažena,
čast Očetu, njega Sinu, ista Duhu Svetemu.
Vse stvari pojo naj hvalo troedinemu Bogu. Amen.

[L]

1 Cvetna Velika množica, ki se je zbrala k prazniku, je vzklikala: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, hozana na višavah.

[D]

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

 

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

 

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslôvi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

[L]

1 Cvetna Velika množica, ki se je zbrala k prazniku, je vzklikala: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, hozana na višavah.
2 Cvetna Z angeli in vsem ljudstvom se združimo in vzklikajmo zmagovalcu nad smrtjo: Hozana na višavah!

[D]

Dan 3,52–57  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Stvarnik je slavljen na veke (Rim 1,25).

 

Hvaljen si, Gospod, Bog naših očetov, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si v svojem veličastnem imenu, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si v svetišču svoje slave, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na prestolu svojega kraljestva, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si, ki vidiš v globine in bivaš nad kerubi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga vekomaj. —

[L]

2 Cvetna Z angeli in vsem ljudstvom se združimo in vzklikajmo zmagovalcu nad smrtjo: Hozana na višavah!
3 Cvetna Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah.

[D]

Ps 150 Hvalite Gospoda

Pojte psalme z duhom, pojte psalme s srcem, to je: slavite Boga z dušo in telesom (Hezihij).

 

Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, *

hvalite ga na veličastnem nebu.

Hvalite ga v njegovih mogočnih delih, *

hvalite ga zaradi njegovega veličastva. —

 

Hvalite ga z glasom trobente, *

hvalite ga na harfo in citre.

Hvalite ga z bobni in veselim rajanjem, *

hvalite ga na strune in piščali. —

 

Hvalite ga na cimbale milozvočne, *

hvalite ga na cimbale močno doneče.

Vse, kar živi in diha, *

naj hvali Gospoda. —

[L]

3 Cvetna Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah.
Kratko berilo (Zah 9,9)
Močno se raduj, hči sionska, od veselja vriskaj, hči jeruzalemska! Glej, k tebi prihaja tvoj kralj: pravičen je in zmagoslaven, krotak, na osliču jezdi, na žrebetu oslice.
Spev z odpevom

S svojo krvjo si nas odrešil, Gospod.
S svojo krvjo si nas odrešil, Gospod.

Iz vsakega rodu in jezika, ljudstva in naroda.
S svojo krvjo si nas odrešil, Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
S svojo krvjo si nas odrešil, Gospod.

Odpev k Hvaljen S pomladnim zelenjem se poklonimo Gospodu, ki prihaja. Vsi mu hitimo naproti s pesmijo in ga slavimo: Pozdravljen, Gospod!

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen S pomladnim zelenjem se poklonimo Gospodu, ki prihaja. Vsi mu hitimo naproti s pesmijo in ga slavimo: Pozdravljen, Gospod!
Prošnje

Molimo Kristusa, ki so ga ob slovesnem vhodu v Jeruzalem množice pozdravljale kot kralja in Mesija. Priznajmo tudi mi, da je vesoljni in večni vladar:

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

Slava ti, Kristus, sin Davidov in kralj vseh časov,

– slava ti, zmagovalec pekla in smrti.

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

V Jeruzalem si šel, da bi sprejel križ in tako šel v slavo,

– privedi svojo Cerkev v večno veliko noč.

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

Tvoj križ nam je postal drevo življenja,

– naj v krstu prerojeni uživamo njegove sadove.

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

Prišel si iskat in zveličat grešnike,

– sprejmi vse, ki živijo v veri, upanju in ljubezni, v svoje kraljestvo.

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil v zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem v velikem tednu

Vsi verni veselimo se,
obhajajmo rešenja dni:
naš Jezus, vseh odrešenik,
vladarja smrti zmagal je.

 

Z zelenimi mladikami
vse ljudstvo h Kristusu hiti:
»Hozana, Davidov ti sin!«
mu kličejo, prepevajo.

 

Hitimo k njemu tudi mi,
saj kralj je naš dobrótljivi;
zelenje vzeli smo v roké
in pesmi naše ga slavé.

 

Naj milost Božja nas z neba
očisti grehov, reši zla,
da z dušo, vso očiščeno,
Gospodu hvalo pojemo.

 

Bogu Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne
Kakor mene pozna Oče, tako jaz poznam Očeta in življenje dam za svoje ovce, govori Gospod.

[D]

Ps 22   Dobri pastir

Jagnje jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih voda (Raz 7,17).

 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, *

na sočne pašnike me vodi.

Ob mirnih vodah počivam, *

poživlja me in osrečuje.

Vodi me po pravih potih, *

ker je neskončno dober.  —

 

Ne bojim se, dokler si ti ob meni, *

čeprav bi hodil po temnih dolinah.

S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, *

to mi je v pogum in tolažbo. —

 

Svojo mizo pred mano pogrinjaš, *

častiš me vpričo mojih nasprotnikov.

Venčaš me in mi glavo maziliš, *

srce mi prekipeva od sreče. —

 

S svojo dobroto in milino me obdajaš, *

z menoj si vsak čas mojega življenja.

V tvoji hiši bom prebival, *

to je moj dom za vse čase. —

Ps 75   Zmagoslavna pesem Bogu v čast

Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba (Mt 24,30).

I

Božje ljudstvo pozna Gospoda, *

njegovo ime spoštuje.

V Jeruzalemu je njegovo svetišče, *

njegovo bivališče je na gori Sion.

Od tam uničuje vse bojno orožje, *

ščite in meče, sulice in loke. —

 

Tebe, Vsemogočni, obdaja svetloba, *

ko z večnih višav k nam prihajaš.

Najpogumnejši se pred teboj zrušijo, *

roke obnemorejo vsem junakom.

Ob tvoji grožnji, Bog naših očetov, *

odpove najmočnejše orožje. —

II

O Bog, kako si strašen, *

kdo se bo ustavljal tvoji silni moči?

Z nebesne višine izrekaš sodbo, *

vsa zemlja se strese in utihne.

Bog vstaja zato, da razsoja, *

da reši vse ponižane na zemlji. —

 

Človeško hudobijo obrača sebi v slavo, *

slavijo ga tisti, ki so ostali živi.

Zaobljubite se svojemu Bogu in spolnjujte obljube, *

od vsepovsod mu v spoštovanju prinašajte darove.

On brzda prevzetnost mogočnih, *

on upogiba kolena vladarjem na zemlji. —

Opoldne
Kakor mene pozna Oče, tako jaz poznam Očeta in življenje dam za svoje ovce, govori Gospod.
Opoldne

Kratko berilo (1 Pt 4,13-14)
Kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da se boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili in radovali. Ako vas zasramujejo zaradi Kristusovega imena, blagor vam; zakaj Duh slave in moči, Duh božji, počiva nad vami.

– Res je nosil naše trpljenje
– in si naložil naše bolečine.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil v zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem v velikem tednu
Kraljevo znamenje, o križ,
kako v skrivnosti se blestiš:
Gospod, ki je ustvaril svet,
na lesu križa je razpet.

 

O krasno, slavljeno drevo,
škrlatno zaljšano s krvjo,
izbrano, da tvoj srečni les
dotika kralja se nebes.

 

Pozdravljen križ, presvet oltar,
daruje tu se naš Vladar:
Življenje pretrpi tu smrt,
življenje s smrtjo obudi.

 

Pozdravljen križ, edini up
v teh velikih in svetih dneh,
pomnoži dobrim milosti,
izbriši krivdo grešnikom.

 

Trojica, vir zveličanja,
naj sleherni te duh slavi
in po skrivnosti križa nam
odpri nebesa, sveti raj. Amen.

[L]

1 Cvetna Njega, ki so ga prebodli in ponižali, je Bog povišal s svojo močjo.

[D]

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

[L]

1 Cvetna Njega, ki so ga prebodli in ponižali, je Bog povišal s svojo močjo.
2 Cvetna Kristusova kri nas očiščuje za službo živemu Bogu.

[D]

Ps 113 B  Hvalnica pravemu Bogu

Spreobrnili ste se od malikov, da služite živemu in pravemu Bogu (1 Tes 1,9).

 

Ne nam, Gospod, ne nam, ampak tebi gre slava, *

zaradi tvojega usmiljenja in zvestobe.

Naj neverniki ne govorijo: *

»Kje je njihov Bog, kje prebiva?«

Naš Gospod Bog je v nebesih, *

naredi vse, karkoli hoče. —

 

Njihovi maliki so iz srebra in zlata narejeni, *

izdelala jih je človeška roka.

Usta imajo, pa ne govorijo, *

oči imajo, pa ne vidijo.

Ušesa imajo, pa ne slišijo, *

nos imajo, pa ne duhajo.

Roke in noge imajo, pa nič ne morejo, *

glasu ne morejo dati iz svojega grla.

Nespametni so tisti, ki jih delajo, *

nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —

 

Zaupaj v Gospoda, Božje ljudstvo, *

on je tvoj pomočnik in tvoj varuh.

Zaupajte v Gospoda, njegovi duhovniki, *

on je vaš pomočnik in vaš varuh.

Zaupajte v Gospoda, vsi, ki vanj vérujete, *

on je vaš pomočnik in vaš varuh. —

 

Gospod se nas spominja *

in nas bo blagoslovil.

Blagoslovil bo svoje ljudstvo, *

blagoslovil duhovnike.

Blagoslovil bo vse, ki mu služijo, *

vse, male in velike. —

 

Gospod vas bo pomnožil, *

vas in vaše potomce.

Blagoslovljeni ste od Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

Gospod prebiva v nebesih, *

zemljo pa je izročil človeškim otrokom.

Na zemlji ne hvalijo Gospoda mrtvi, *

legli so v grobno tišino.

Zato pa, dokler smo živi, hvalimo Gospoda *

zdaj in na veke.  —

[L]

2 Cvetna Kristusova kri nas očiščuje za službo živemu Bogu.
3 Cvetna Jezus je vzel nase naše grehe in jih nesel na križ, da bi odmrli grehom in živeli v Božji milosti.

1 Pt 2,21–24  Prostovoljno trpljenje Kristusa, Božjega služabnika

 

Kristus je za nas trpel in nam zgled zapustil, *

da bi hodili po njegovih stopinjah. —

 

On ni storil greha *

in tudi zvijače ni bilo v njegovih ustih.

Ni sramotil, ko so ga zasramovali, *

ni pretil, ko je moral trpeti.

Vse je prepuščal njemu, *

ki pravično sodi. —

 

Nase je vzel naše grehe, *

na križ jih je nesel na svojem telesu, 

da bi mi grehom odmrli in živeli pravično, *

z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni. —

3 Cvetna Jezus je vzel nase naše grehe in jih nesel na križ, da bi odmrli grehom in živeli v Božji milosti.
Kratko berilo (Apd 13,26–30a)
Bratje! Vam je poslana beseda odrešenja. Tisti, ki prebivajo v Jeruzalemu in njih poglavarji, Jezusa niso spoznali in so s svojo sodbo dopolnili besede prerokov, ki se berejo vsako soboto. In čeprav niso našli nobene smrti vredne krivde, so od Pilata zahtevali, naj ga dá usmrtiti. Ko pa so dopolnili vse, kar je o njem pisano, so ga sneli s križa in položili v grob. Toda Bog ga je obudil od mrtvih tretji dan.
Spev z odpevom

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Odpev k Moja duša Pisano je: Udaril bom pastirja in njegove ovce se bodo razkropile; ko pa bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo, tam me boste videli, govori Gospod.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Pisano je: Udaril bom pastirja in njegove ovce se bodo razkropile; ko pa bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo, tam me boste videli, govori Gospod.
Prošnje

Odrešenika človeškega rodu, ki je šel v Jeruzalem, da bi sprejel križ in tako šel v slavo, ponižno prosimo:

Posveti ljudstvo, ki si ga s svojo krvjo odrešil.

Naš Odrešenik, naj se s spokornostjo čimbolj pridružimo tvojemu trpljenju,

– da bomo s teboj dosegli slavo vstajenja.

Posveti ljudstvo, ki si ga s svojo krvjo odrešil.

Naj bomo deležni varstva tvoje Matere, tolažnice trpečih,

– da bomo tolažili žalostne s tolažbo, s katero nas ti podpiraš.

Posveti ljudstvo, ki si ga s svojo krvjo odrešil.

Ozri se na vse, ki zaradi naše hudobije omagujejo na življenjski poti,

– podpiraj jih, nas pa poboljšaj, da bo vladala pravičnost in ljubezen.

Posveti ljudstvo, ki si ga s svojo krvjo odrešil.

Ponižal si se in si bil pokoren do smrti, smrti na križu,

– daj nam duha pokorščine in potrpežljivosti.

Posveti ljudstvo, ki si ga s svojo krvjo odrešil.

Sprejmi vse umrle k sebi, da bodo podobni tebi v poveličanju,

– in naj se jim nekoč tudi mi pridružimo.

Posveti ljudstvo, ki si ga s svojo krvjo odrešil.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil v zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Ob slovesnih praznikih

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Premila Mati Zveličarjeva,

odprta vrata nebeška in morska zvezda,

pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.

Ob angelovem oznanjenju

si svojega Stvarnika čudežno spočela

in ostala devica prej in slej,

usmili se grešnikov.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020