HOZANA.si: Božja beseda

Božja beseda po mesecih

« Avgust 2019 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.8.2019Četrtek 17. tedna med letom, četrtek pred prvim petkom2 Mz 40,16-21.34-38; Ps 84,3.4.5-6.8.11; Mt 13,47-53»Učenec nebeškega kraljestva je podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« (Mt 13,52)
2.8.2019Petek 17. tedna med letom, prvi petek v mesecu3 Mz 23,1.4-11.15-16,27.34-37; Ps 81,3-4.5-6.10-11; Mt 13,54-58»Od kod torej njemu vse to?« (Mt 13,56b)
3.8.2019Sobota 17. tedna med letom, sobota po prvem petku3 Mz 25,1.8-17; Ps 67,2-3.5.7-8; Mt 14,1-12»Hotel ga je umoriti, a se je ustrašil množice, ker je imela Janeza za preroka« (Mt 14,5)
4.8.201918. nedelja med letomPrd 1,2,2.21-23; Ps 90,1-2.6-9; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21»Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« (Lk 12,21)
5.8.2019Ponedeljek 18. tedna med letom4 Mz 11,4-15; Ps 81,12-13.14-15.16-17; Mt 14,13-21»Jezus pa jim je rekel: 'Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!'« (Mt 14,16)
6.8.2019Jezusovo spremenjenje na goriDan 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 Pt 1,16-19; Lk 9,28-36»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35)
7.8.2019Sreda 18. tedna med letom4 Mz 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Ps 106,6-7.13-14.21-22.23; Mt 15,21-28»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).
8.8.2019Četrtek 18. tedna med letom4 Mz 20,1-13; Ps 95,1-2.6-7.8-9; Mt 16,13-23»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 16,19)
9.8.2019Sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein, sozavetnica EvropeEstG 14,1.3-5.12.14; Ps 97,1-2; Jn 4,19-24»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).
10.8.2019Sv. Lovrenc2 Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-9; Jn 12,24-26»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,16)
11.8.201919. nedelja med letomMdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-19.20-22; Heb 11,1-2.8-19 ali 11,1-2.8-12; Lk 12,32-48 ali 12,35-40»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo.« (Lk 13,32)
12.8.2019Ponedeljek 19. tedna med letom5 Mz 10,12-22; Ps 147,12-13.14-15.19-20; Mt 17,22-27»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).
13.8.2019Torek 19. tedna med letom5 Mz 31,1-8; 5 Mz 32,3-4.7.8.9.12; Mt 18,1-5.10.12-14»Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu.« (Mt 18,4),
14.8.2019Sreda 19. tedna med letom5 Mz 34,1-12; Ps 66,1-3.5.8.16-17; Mt 18,15-20»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
15.8.2019Marijino vnebovzetje - dnevna mašaRaz 11,19;12,1-6.10; Ps 45,10.11.12.16; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41)
16.8.2019Petek 19. tedna med letomJoz 24,1-13; Ps 136,1-3.16-18.21-22.24; Mt 19,3-12»Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso« (Mt 19,4-5)
17.8.2019Sobota 19. tedna med letomJoz 24,14-29; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Mt 19,13-15»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)
18.8.201920. nedelja med letomJer 38,4-6.8-10; Ps 40,2.3.4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (Lk 12,49)
19.8.2019Ponedeljek 20. tedna med letomSod 2,11-19; Ps 106,34-35.36-37.39-40.43.44; Mt 19,16-22»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.« (Mt 19,21)
20.8.2019Torek 20. tedna med letomSod 6,11-24; Ps 85,9.11-14; Mt 19,23-30»Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo.« (Mt 19,23)
21.8.2019Sreda 20. tedna med letomSod 9,6-15; Ps 21,2-3.4-5.6-7; Mt 20,1-16»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)
22.8.2019Četrtek 20. tedna med letomSod 11,29-39; Ps 40,5.7-10; Mt 22,1-14»Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.« (Mt 22,9)
23.8.2019Petek 20. tedna med letomRut 1,1.3-6.14-16.22; Ps 146,5-10; Mt 22,34-40»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)
24.8.2019Sv. Jernej, apostolRaz 21,9-14; Ps 145,10-13.17-18; Jn 1,45-51»Natánael mu je dejal: 'Iz Nazareta more biti kaj dobrega?' Filip mu je rekel: 'Pridi in poglej!'« (Jn 1,46)
25.8.201921. nedelja med letomIz 66,18-21; Ps 117,1.2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,30)
26.8.2019Ponedeljek 21. tedna med letom1 Tes 1,1-5.8-10; Ps 149,1-2.3-4.5-6.9; Mt 23,13.15-22»Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. (Mt 23,13)
27.8.2019Torek 21. tedna med letom1 Tes 2,1-8; Ps 139,1-3.4-6; Mt 23,23-26»Slepi farizej! Očisti najprej kozarec znotraj, da bo čist tudi zunaj.« (Mt 23,26)
28.8.2019Sreda 21. tedna med letom1 Tes 2,9-13; Ps 139,7-8.9-10.11-12; Mt 23,27-32»Gorje vam, ker ste podobni pobeljenim grobovom.« (Mt 23,27).
29.8.2019Četrtek 21. tedna med letom1 Tes 3,7-13; Ps 90,3-4.12-13.14.17; Mt 24,42-51»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!« (Mt 24,42)
30.8.2019Petek 21. tedna med letom1 Tes 4,1-8; Ps 97,1.2.5-6.10.11-12; Mt 25,1-13»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).
31.8.2019Sobota 21. tedna med letom1 Tes 4,9-11; Ps 98,1.7-8.9; Mt 25,14-30»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)